Geachte Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Uitgeverij Fosfor. Hierbij presenteren wij ons als hét Co-Create Team vanuit de creatieve broedplaats ‘De Greiner’ te Haarlem. Een groep zelfstandige professionals die longread zien als de ultieme uitdaging om meerdere werelden met elkaar te verbinden.

Niet alleen de werelden van de uitgevers, de journalisten en de auteurs willen we met elkaar verbinden, maar nog meer vanuit een ‘total cross-over’ van vormgevers, app-bouwers, fotografen, multimedia-experts, animatiemakers, beeldbewerkers, videomakers, acteurs, muzikanten, communicatie-experts en concept-denkers. Vanuit deze creatieve combinaties ontstaan ‘out-of-the-box’ nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen.

“In een longread komt Co-Creatie maximaal aan bod. Werelden worden verbonden”.

Een longread appelleert aan onze overtuiging dat wij maximale invulling kunnen geven aan de behoefte om met elkaar samen te werken in een multidisciplinaire omgeving. Juist vanuit een ‘total cross-over’ gedachte, kunnen we iets creëren dat de longread op een hoger niveau zal tillen.

Naar onze ideeën zijn de mogelijkheden van een longread dusdanig groot, dat dit relatief jonge fenomeen ons uitdaagt voor een multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarbij alle werelden samenkomen waardoor je een longread al lezend of luisterend op meerdere manieren en op verschillende mobiele dragers kan beleven.

“Bij een Co-Create aanpak gaat het om de totale som der delen. Een onderscheidend vermogen”.

 

Wij als Co-Creaters zien de longread als één van de vernieuwingen die er toe (gaan) doen. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier van presenteren, kennisoverdracht en communicatie steeds vaker op een longread gaat lijken. Jaarverslagen en bedrijfspresentaties worden hier en daar al op deze manier gemaakt.

“De longread heeft de potentie om informatie dichter bij te brengen”.

De longread is zeer geschikt om een brug te slaan tussen enerzijds de verschillende werelden in de wetenschap, de economie en de politiek en anderzijds het maatschappelijk publiek. Het op deze manier ontsluiten van kennis en informatie, moet gezien worden als toegevoegde waarde van een longread. Als ontwerper ligt hier een verbindende opgave waarop wij moeten anticiperen.

 

 

Door goed om je heen te kijken en luisteren weet je als ontwerper wat er ontwikkeld moet worden. Dit is stap één in het ontwerpproces. Vernieuwen en verrassen gaat een stap verder: iets creëren waarvan de eindgebruiker nog niet wist dat hij het nodig had. Dit is precies het terrein waar wij als creatieve sectormee bezighouden.

“Een krachtig concept valt of staat alleen als het zijn aansluiting vind met de eindgebruiker”.

Terwijl de uitgeverijen – in hun haat-liefde verhouding met het internet – zichzelf steeds in de weg staan, ontstaat er ondertussen een vooruitstrevende beweging van Zelfstandige Professionals, die zich flexibel kunnen en moeten aanpassen aan de dynamiek van de tijdsgeest. Het anticiperen zit hen in het bloed.

 

 

Basis templates hebben het nadeel dat alles op elkaar kan gaan lijken. Daarom is ons ontwerpvoorstel modulair van opzet, waardoor je uit een pallet van verschillende bouwstenen de longread kan samenstellen.
Op die manier kun je onderscheid maken tussen de verschillende smaken die een longread karakteriseert, zonder dat dit afbreuk doet aan de eenheid.

“Een template is geen standaard, maar een modulair concept”.

De basis van de template bestaat uit een aantal kernelementen, die gemeenschappelijk zijn voor meerdere typen van longreads. De onderscheidende modules kunnen worden toegevoegd om de uiteindelijke ‘look & feel van een bepaald type longread vorm te geven.

De houdbaarheidsdatum van een template wordt bepaald door zijn vermogen om vernieuwingen op het gebied van multimedia op een makkelijke manier te koppelen aan de basisidee. Pas dan is er sprake van een duurzaam karakter. Duurzaamheid zit hem in het feit dat de basis template flexibel moet zijn met ruimte voor geïntegreerde techniek.

“Duurzaamheid als containerbegrip is niet voldoende. Wat is duurzaamheid?”

TRAPPED

HANS PETER<br />
FÖLLMI

I see for you

View Profile

HANS PETER
FÖLLMI

TERRI<br />
MOLLET

Bucket Films

View Profile

TERRI
MOLLET

BAS<br />
VAN VUURDE

Bas van Vuurde Grafisch Ontwerp

View Profile

BAS
VAN VUURDE

MICHIEL
VERGUNST

MICHEL<br />
VAN RUYVEN

Hollands Lof

View Profile

MICHEL
VAN RUYVEN

Het Co-Create Team werkt vanuit de creatieve broedplaats ‘De Greiner’ te Haarlem. In deze voormalige huishoudschool zijn vele Zelfstandige Professionals – al dan niet in teamverband – werkzaam. Belangrijke kernwaarden van ons als Co-Creatie Team zijn vertrouwen, positief zaken doen en de mensgerichte benadering: wat hebben mensen eigenlijk nodig? Wat is de menselijke maat?

“De meerwaarde van Co-Creatie zit in de aanpak van het creëren van nieuwe kansen, verbinden en de kritische houding van de betrokken deelnemers”.

Doordat het Co-Create Team in één gebouw zit, kan er snel geschakeld worden en wordt er optimaal geprofiteerd van elkaars specialiteiten. De ‘know-how’ is groot en de mogelijkheden om nieuwe teamcombinatie ‘s te maken lijkt onuitputtelijk. Binnen ‘De Greiner’ zijn er vele verschillende disciplines aanwezig. Ieder werkt vanuit zijn eigen vaktechnische niche en visie. Concurrentie bestaat in deze niet, enkel versterking door samen dingen te doen.

Loading

contact

Het Co-Create Team werkt vanuit de creatieve broedplaats ‘De Greiner’ Haarlem.

In deze voormalige huishoudschool zijn velen verschillende disciplines aanwezig en als ze al vanuit hetzelfde vak opereren, dan doet ieder dat weer vanuit zijn of haar eigen niche en visie. Concurrentie bestaat in deze niet, enkel versterking door samen dingen te doen.


 

Contact

Michel van Ruyven
m.vanruyven@hollands-lof.nl
023 534 59 59

Hans Peter Föllmi
info@ic4u.org
06 52 64 67 01


Download PDF

Back to Top